top of page
Search
  • Writer's pictureAnukatariina Saloheimo

Nokian OUT leaders-ohjelma sateenkaari-ihmisten osallistamista tukemassa


Olen kirjoittanut blogeja, joissa on painottunut osallistamisen hyöty sekä moninaisuutta edustavalle työntekijälle, että myös yritykselle. Olen iloinen, kun silmiini osui esimerkki suuresta kansainvälisestä toimijasta, joka on ottanut tämän haasteen vastaan. Iloinen voi olla myös siitä, että organisaatio on alkujaan suomalainen.


Viestintäjätti Nokialla on ollut jo vuodesta 2010 sateenkaari-ihmisiin kuuluville johtajille ja työntekijöille suunnattu ohjelma, jolla tuetaan heidän mahdollisuuksia työskennellä turvallisesti ja kyvykkyytensä maksimaalisesti hyödyntäen.


Nokian OUT Leaders -ohjelma on työntekijöiden vetämä aloite, jonka ovat suunnitelleet ja jota myös johtavat lakiasiainjohtaja Nassib Abou-Khalil ja Nokian varapuheenjohtaja Jérôme Meyer (Nokia LGBT + Employee Resource Group). Nokia haluaa antaa sateenkaarityöntekijöilleen ja -johtajille voimakkaamman äänen organisaatiossa, ja tätä tukee se, että organisaation johtajat johtamassa tätä hanketta. Ohjelmaa tukee myös Nokian osallistamis- ja monimuotoisuusryhmä .


Tavoitteena on taata nämä mahdollisuudet kaikille ja luoda luottamuksen, kunnioituksen ja monimuotoisuuden kulttuuri neljän kohdan ohjelman avulla:


1) Sateenkaari-ihmisiin kuuluvien seniorijohtajien on voitava olla turvallisesti näkyviä sekä organisaation sisällä että ulkopuolella

Tämä tapahtuu mm. ns. OUT Leaders -luettelon kautta.


2) Mentorointi / verkostoituminen sekä sateenkaari-ihmisiin kuuluvien seniorijohtajien että ”uusien kykyjen” välillä.

Nokian intranetissä on foorumi, jossa sateenkaarijohtajat voivat vaihtaa ja jakaa kokemuksia ja tukea toisiaan. Samoin mentorointia muiden kuin johtajien kohdalla tuetaan teknisesti ja resurssein.


3) Roolimallin esittäminen kaikille työntekijöille, jolla painotetaan, että seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluminen ei ole este uratavoitteiden saavuttamiselle.

Tätä tuetaan sateenkaarijohtajien näkyviksi roolimalleiksi tekemisellä.


4) Kykyjen kehittäminen, jolla tuetaan sateenkaarityöntekijöiden urapolkuja

Tämä tapahtuu rakentamalla vahva LGBT + -vertaisverkko hyödyntämällä sisäisen ja ulkoisen verkostoitumisen mahdollisuudet.


Nokialle osallistaminen ja monimuotoisuus ovat välttämättömiä liiketoiminnalle. Globaalina yrityksenä sillä on erittäin monipuolinen työvoima. Yritys haluaa tehdä siitä vahvuuden ja käyttää sitä alustana erinomaiselle asiakaspalvelulle, vahvemmalle kumppanuudelle, suuremmalle innovaatiolle ja vahvemmalle suorituskyvylle.


Jos henkilö ei tunne tulleensa mukaan otetuksi ja kokee itsen kohdistuvan syrjimisriskin, hän ei voi keskittyä työhönsä. Hänen työnsä ja keskittymisensä keskeytyvät jatkuvasti hänen yrittäessään selvittää, miksi muut käyttäytyvät syrjivästi ja kuinka tulla hyväksytyiksi omana itsenään. Hänen suorituskykynsä kärsii, hän saattaa jopa vaihtaa työpaikkaa – eikä se tapahdu osaamisen tai kyvykkyyden puutteen vuoksi, vaan ei-osallistavan ympäristön vuoksi. Siksi yhtiö haluaa varmistaa, että yritysympäristö on osallistava ja houkuttelee kaikenlaisia ​​kyvykkyyksiä työskentelemään Nokialle.


Nokia näkee positiivisen suhteen monimuotoisuuden ja joukkueen suorituskyvyn välillä ja haluaa hyödyntää sitä vielä enemmän. Korkean teknologian yrityksenä se haluaa välttää kuppikuntaista ajattelua. Tiimit, jotka haastavat toistensa ajattelun, välttävät todennäköisemmin toistamasta samoja virheitä. Liiallinen yhdenmukaisuuden vaatimus tukahduttaa innovoinnin.


Lähde:


2 views0 comments

Kommentare


bottom of page