top of page
Kuva1.pngTarjoan koulutusta seuraavista aiheista:

Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden ulottuvuudet

Sukupuoli ja seksuaalinen suuntautuminen ovat monikerroksisia, moniselitteisiä ja sellaisena kiehtovia asioita, jotka vaativat joskus vähän perinpohjaisempaa pohdintaa.

Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden kohtaaminen

Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuden kohtaaminen voi aiheuttaa hämmennystä. Tiedostamalla perusasiat se sujuu helpommin ilman kompasteluja vuorovaikutuksessa.

Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus ja lainsäädäntö

Lainsäädäntömme kieltää syrjinnän, häirinnän ja vihapuheen seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin, sukupuolipiirteiden ja sukupuolen ilmaisun perusteella.

IMG_4060.JPG
IMG_8179 (2).JPG
IMG_4258 (2).JPG

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kohtaamat haasteet työelämässä

Tässä osiossa kerrotaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kokemasta syrjinnästä ja häirinnästä työelämässä ja niiden seurauksista.

IMG_4597.JPG
DSC_1120 (2).JPG

Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden ottaminen huomioon syrjimättömällä työpaikalla

Lainsäädäntö edellyttää, että ketään ei syrjitä eikä häiritä työpaikalla. Osio kertoo niistä tavoista, joilla näitä estetään ja tähän ryhmään kuuluvia ihmisiä tuetaan antamaan parhaansa työssään.

IMG_8363.JPG

Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden huomioon ottaminen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelussa

Yli 30 hengen työpaikalla on oltava yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, jossa myös sukupuolen moninaisuus on oltava huomioon otettuna. Osiossa kerrotaan, miten tämä kohta saadaan eläväksi sen sijasta, että se olisi pelkkä toteutumaton kirjaus suunnitelmassa.

Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden kohtaaminen terveydenhuollossa.

Miten kohdata seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluva potilas sensitiivisesti?
Mitä erityisvaatimuksia tällaisen potilaan hoidossa voi tulla vastaan, ja miten niihin tulee vastata?

DSC_1274.JPG

Koulutus voidaan toteuttaa Teams-yhteydellä tai toimeksiantajan osoittamissa tiloissa.

Koulutus voidaan muokata soveltuvaksi kohderyhmän mukaan  

  • organisaation johdolle,

  • esihenkilöille,

  • hr-henkilöstölle,

  • ammattiyhdistysaktiiveille,

  • tasa-arvosuunnitelman vastuuhenkilöille,

  • luottamus- ja työsuojeluhenkilöstölle,

  • työpaikkojen koko henkilöstölle

  • terveydenhuollon henkilöstölle

 

 

Koulutuksen kesto vaihtelee aihealueen laajuuden ja käsittelyn perusteellisuuden mukaan välillä 1,5 h - 6 h.

Tilattavien koulutusten hinnasto täällä.

IMG_0037 (2).JPG
Logo ruskeanmusta.png

Tmi Havulintu 
Y-tunnus 3184241-1

bottom of page