top of page
Moninaisuuskuva Havulintu musta tausta leveä.png

Havulintu

Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus voi olla läsnä millä tahansa työpaikalla. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvalla työyhteisön jäsenellä on lain takaama oikeus tehdä työtään vailla syrjintää. Työnantajan velvollisuus on varmistaa tämä. Kun työntekijä kokee voivansa olla osa yhteisöstä omana itsenään, hänen panoksensa työyhteisössä on suurempi kuin silloin, jos hän joutuu koko ajan olemaan asian kanssa varpaillaan.


Koulutukseni antaa välineitä tämän asian kohtaamiseen työyhteisössä.

Kouluttaja: Anukatariina Saloheimo

20231103_150958.jpg

Olen transfeminiini kansalainen, joka on vasta viime vuosina vihdoin uskaltanut olla julkisesti oma itsensä.

Transyhteisössä olen ollut aktiivinen vertaistuen järjestäjä ja kokemuskouluttaja 2010-luvun alusta lähtien.  

Tekemieni selvitysten ja omakohtaisten kokemusten perusteella olen hankkinut taitoa tuoda esille sitä, miten sukupuolen moninaisuus voidaan ottaa huomioon positiivisella tavalla työelämässä. 

Lue lisää tarinastani esimerkiksi täältä.

Koulutukseen liittyvä blogi on täällä.

Uutuus! Havulintu-podcastit täällä.

bottom of page