top of page
Search
  • Writer's pictureAnukatariina Saloheimo

Työelämäkyselyn alustavia tuloksia: Parempaan ollaan menossa, mutta ongelmat eivät ole kadonneet

Tässä alustavia tuloksia viime syksynä tehdystä kyselystä koskien sukupuolivähemmistön kokemuksista työelämässä vuoden 2015 tasa-arvolain uudistuksen jälkeen, jota olen analysoimassa. Prosentit ovat osuuksia niistä 160 vastaajasta, jotka olettavat identiteettinsä olevan tiedossa työpaikalla.


Työkaverit

- naljailleet: 31%

- pyrkineet eristämään 30%

- pyrkineet irtisanomaan 8%

- pyrkineet viemään mielekkäät työt 19%

- tukeneet ja kannustaneet 70 %


Työtovereiden suhteen syrjintä- ja häirintätilanne

- näyttää yhä pahenevan 13%

- saatu korjautumaan tietoisten toimenpiteiden tuloksena 8%

- vaikuttaa ensireaktiolta, joka hälvennee itsestään 27%

- Mitään syrjintä ei ole tapahtunut 49%


Esihenkilö

- haukkunut/käyttänyt epäasiallista kieltä 22%

- pyrkinyt eristämään 11%

- pyrkinyt viemään mielekkäät työt 16%

- pyrkinyt irtisanomaan 6%

- tukee ja kannustaa 63%

- alentanut palkkaa asian tultua ilmi 0%


Esihenkilön suhteen syrjintä- ja häirintätilanne

- pysyvästi huono, ei toivoa paranemisesta 13%

- saatu korjautumaan tietoisten toimenpiteiden tuloksena 8%

- vaikuttaa ensireaktiolta, joka hälvennee itsestään 16%

- Mitään syrjintä ei ole tapahtunut 56 %


Kyselyn perusteella näyttää siltä, että tilanne on jonkun verran parantunut verrattuna vuoden 2016 vastaavaan kyselyyn. Dramaattisin muutos on kannustavuuden kasvu niin kollegojen kuin esihenkilönkin taholta. Ikävänoloinen syrjintä ja häirintä eivät ole kuitenkaan kadonneet, ja tarvitaan edelleen paljon tietoista työtä niiden kitkemiseksi organisaatiokulttuurista.


Lopullinen raportti valmistunee alkusyksystä.

8 views0 comments

Comments


bottom of page