top of page
Search
  • Writer's pictureAnukatariina Saloheimo

Helsinki Pride 2024: Sateenkaari-ihmisten ääni kuuluviin työpaikoilla


Helsinki Pride -aktiviteettieni aluksi vierailin Ammattiliittojen Pride-paneelissa , jossa olin ollut itsekin panelistina pari vuotta sitten. Paneelin otsikko oli ”Sateenkaari-ihmisten ääni kuuluviin työpaikoilla”. Paneelikeskustelun vetää Palvelualojen ammattiliitto PAM:in yhteiskuntasuhteiden vastaava Elin Blomqvist-Valtonen.

 

Kuvassa vasemmalta PAM:in yhteiskuntasuhteiden vastaava Elin Blomqvist-Valtonen, Bolt.Worksin tuotepäällikkö ja työelämävaikuttaja Juho Salmi, Monimuotoisten perheiden työelämän erityisasiantuntija Tiina-Emilia Kaunisto, Kelan sateenkaariverkoston jäsen Saara Salonen ja Setan koulutusasiantuntija Venla Suutari.


Panelistit totesivat heti alkuun, että ei ole kyse siitä, että Sateenkaari-ihmiset olisivat työpaikoilla suuna päänä itsestään kertomassa. Sen sijaan työpaikoilla pitäisi vallita ilmapiiri, jossa sateenkaari-ihmiset voivat työskennellä ilman pelkoa syrjinnästä tai häirinnästä heidän identiteettinsä suhteen. Tämä toki edellyttää, että kaikilla osapuolilla on riittävästi tietoa näistä asioista, ja kukin vastuullinen taho tuntee prosessit, joilla asiaa edistetään eri tilanteissa. Yhdeksi keskeiseksi asiaksi tässä todettiin hetero- ja cis-normeista vapaa kielenkäyttö.

 

Kukaan panelisteista ei ajatellut, että yhdenvertaisuus olisi saavutettu, vaan että kyseessä on jatkuva prosessi sekä jo päätettyjen toimien toteuttamisen että sellaisten seikkojen löytämisen suhteen, joita ei ole aiemmin tullut ajatelleeksi. Euroopan perusoikeusviraston kyselyjen perusteella aivan liian moni koki työssään syrjintää tai häirintää identiteettinsä takia, vaikka tilanne on toki pikku hiljaa parantunut.

 

Yhdenvertaisuuden toteutuminen on vielä osin kesken jopa säädöksissä ja työehtosopimuksissa.  Monimuotoisten perheiden työelämän erityisasiantuntija Tiina-Emilia Kauniston mukaan puutteita on erityisesti monimuotoisten perhesuhteiden eri osapuolten oikeuksissa saada tukea työpaikalta omaan osuuteensa lapsista huolehtimisessa. Osa ongelmista liittyy tekstien perinteiseen parisuhteeseen sitoutuviin sanamuotoihin.

 

Setan koulutusasiantuntija Venla Suutari nosti konkreettisena työvälineenä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, jotka toimivat kuitenkin vain, jos ne tehdään perusteellisesti työpaikan tilanteesta kerätyn tiedon perusteella ja johto ja henkilöstö prosessiin sitouttamalla.

 

Kelan sateenkaariverkoston jäsen Saara Salonen kertoi, että verkostolla on suora yhteys johtoon sähköpostilistan kautta, mikä alentaa merkittävästi kynnystä ottaa yhteyttä silloin, kun johdolta edellytetään toimia. Hän kertoi myös, että tieto verkoston olemassaolosta on ollut joillekin uusille työntekijöille syy hakeutua Kelaan töihin. Tämä kertoo siitä, miten tärkeä organisaation ulkoinen viestintä on sen todellisesta inklusiivisuudesta.

 

Bolt.Worksin tuotepäällikkö ja työelämävaikuttaja Juho Salmi kuvasi asemaansa etuoikeutettuna johtajana, jonka tehtävä on löytää syrjintätilanteisiin liittyviä kuolleita kulmia omassa ajattelussaan. Hän on toiminut aiemmin luottamusmiehenä, ja koki saaneensa erinomaista ohjausta sateenkaarimoninaisuuteen liittyvissä ongelmatilanteissa ammattiliitoltaan. Yleisön joukosta kuultiin toisenlaisia kokemuksia, ammattiliitot eivät ole tässä suhteessa samasta puusta veistettyjä.
Samaan aikaan, kun tilanne työpaikoilla on Euroopan perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan parantunut, sateenkaari-ihmisiin liittyvien negatiivisten asenteiden määrä on kasvanut. Itse näen tämän jonkinlaiseksi vastareaktioksi sateenkaarioikeuksien esille nostolle. Edelleen näen sen ytimessä huolta siitä, että työpaikalla pitäisi toimia toisin kuin aiemmin - ”mitään ei enää saa sanoa” –hokema kuvaa sitä varsin hyvin. Tässä suhteessa olisi tärkeä miettiä keinoja, joilla yhdenvertaisuuden edistäminen toteutetaan niin, että tällainen huoli olisi mahdollisimman vähäinen ja askelet kohti jokaisen työyhteisön jäsenen polulla yhdenvertaisuuden edistämiseksi mahdollisimmat helposti toteutettavat.

18 views0 comments

Comentários


bottom of page