top of page
Image by Benjamin Child

Koulutustilaisuus sukupuolen moninaisuudesta tasa-arvotyötä tekeville

Teams-koulutus


16.03.2023 klo 13.00-16.00 

Hinta:                                        60 €

Ilmoittautumiset:                   02.03.2023 mennessä   täällä

Tiedustelut täältä

Koulutuksen kuvaus:


Koulutus antaa tietoa ja välineitä sukupuolen moninaisuuden kohtaamiseen työpaikoilla. Se on suunnattu etupäässä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotehtävissä oleville ja luottamushenkilöille.


Ohjelma koostuu luennoista ja työpajatyöskentelystä. Ohjelman painopisteitä voidaan muuttaa hieman ilmoittautuneiden osallistujien tarpeiden mukaan.


Osallistujille lähetetään ennakkoon esimerkkitapauksia ja ”työkirja” työpajatyöskentelyä varten.Ohjelma


13.00  Koulutustilaisuuden avaus   

13.10  Sukupuoli-käsitteen tasot    

13.20  Sukupuoli-identiteetit                                                                                       

13.30  Sukupuolen moninaisuuden kohtaaminen                                                                             

13.40  Tauko                                                                                    

13.50  Yhdenvertaisuus ja osallistaminen                                                                                           

14.20  Tasa-arvolaki ja sukupuolen moninaisuus                                                                               

14.35  Tasa-arvosuunnittelu ja sukupuolen moninaisuus                                                                                                    

14.45  Tauko                                                                                      

15.00  Työpajatyöskentely sukupuolen moninaisuuden huomioon ottamisesta yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyössä                                                                                 

15.45  Koulutustilaisuuden reflektio                                                                                                    

16.00   Koulutustilaisuus päättyy                              

bottom of page